עדכון אחרון: 16.9.2018, ז' בתשרי תשע"ט

 

מדיניות הפרטיות של גוגלה

 

חברת גוגלה (2009) בע"מ ("אנו" או "גוגלה") מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת ("האתר"). שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר ו/או ביצוע רכישה על ידך באתר (יחדיו "השירות" או "השירותים") מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך ("מידע") כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

 

איזה מידע אנו אוספים ומדוע?

גוגלה איננה אוספת כל מידע אודותיך בעת גלישתך באתר. למעט קבצי עוגיות זמניות המשמשים למטרות אבטחה ותפעול השירותים, גוגלה אינה מפעילה כל אמצעי העלול להתחקות אחרי גולשי האתר כדוגמת קבצי "עוגיות" (cookies) או אחרים.

יחד עם זאת, בידיעתך ובהסכמתך מראש, גוגלה תאסוף מידע במקרים הבאים:

·         בעת הרישום - חלק מהשירותים הניתנים באתר, לרבות ביצוע רכישה של מנוי, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ,תידרש למסור לנו פרטי קשר הכוללים את המידע להלן: שם פרטי ומשפחה, מין, כתובת דוא"ל, טלפון, וכתובת. כמו כן, על מנת שנוכל להעניק את השירות לילדך, נבקשך בעת הרישום למסור לנו מידע כללי אודותיו: שם פרטי בלבד, מין הילד.

תשומת ליבך כי פרטי האשראי אותם אתה נדרש לספק במהלך ההרשמה אינם נאספים או נשמרים על ידי גוגלה, ומעובדים ללא התערבותה על ידי חברת הסליקה ובכפוף ולתנאי הפרטיות והשירות הנהוגים על ידה בעת התשלום. עמוד התשלום באתר מאובטח באמצעות תקני האבטחה המתקדמים ביותר.

·         כאשר אתה פונה אלינו, או כאשר אנו משיבים לפנייתך - בין אם באמצעות דוא"ל, טלפון או בכל דרך אחרת, אנו עשויים לשמור את המידע שבחרת לספק לנו, לרבות באמצעות הקלטת ושמירת שיחות טלפון, על מנת שנוכל לענות לפנייתך, לספק לך את השירות שביקשת, לסייע בפתרון בעיות טכניות ואחרות וכיוצא בזאת.

אינך חייב על פי חוק למסור את המידע המפורט לעיל, אולם ללא מסירת המידע לא נוכל לספק את השירות. המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בעת פנייתך אלינו, ישמרו במאגר המידע של גוגלה. גוגלה תעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.  

 

שמירת המידע

גוגלה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים ביישום אמצעי אבטחה מתקדמים ביותר, לרבות שימוש בכלים מתקדמים להגנה מפני וירוסים, רוגלות ונוזקות, על מנת להגן על המידע שברשותה. כמו כן, המידע עובר התממה (pseudonymization) והגישה אליו מוגבלת אך ורק לעובדינו הנדרשים לגשת למידע כחלק מתפקידם, ובכפוף לדרישות אבטחה מחמירות. המידע רשום על פי חוק (מאגר מספר 700062438), ומוחזק עבור גוגלה על ידי חברת בזק בינלאומי בע"מ, בשרתים מאובטחים ומוגן באמצעות כלי האבטחה המתקדמים ביותר.

 

השימוש במידע, צדדים שלישיים

כל המידע המפורט לעיל ולהלן, נאסף על ידי גוגלה אך ורק לצורך מתן ושיפור השירות על ידה. גוגלה אינה עושה במידע כל שימוש לצרכי דיוור או פרסום ואינה חולקת או מעבירה את המידע לכל צד שלישי שהוא.

יחד עם זאת, גוגלה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע, לרבות להתיר את הגישה למידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים. במקרה כאמור, גוגלה תחייב כל צד שלישי כאמור בשמירה על פרטיות המידע ובדרישות אבטחה מחמירות. גוגלה לא תהיה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים במידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי גוגלה ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך ו/או בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף. יובהר כי מדיניות הפרטיות של גוגלה לא תחול על צדדים שלישיים אלו.

בנוסף לאמור לעיל, תהיה גוגלה רשאית למסור מידע לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) תהיה גוגלה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) תעמוד גוגלה בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (3) הפרת את תנאי השימוש באתר; (4) תתקבל אצל גוגלה טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה גוגלה רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

 

 

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

גוגלה אוספת ומנתחת מידע כללי ובלתי מזהה על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה אל האתר וכו'. לצורך כך משתמשת גוגלה בכלים שונים העומדים לרשותה, המסייעים לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר, את מידת השימוש בתכנים ובשירותים השונים באתר ואת רכישת המוצרים באתר. עיבוד המידע נועד לצורך בקרה, מחקר, תחזוקה הגנה ושיפור השירותים הניתנים באתר והוא אינו מזהה אותך באופן אישי.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

גוגלה תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת. כל שינוי במדיניות זו יצויין כתאריך "עדכון אחרון".

 

זכויותיך במידע

אתה רשאי לפנות אלינו בכל עת תוך שימוש בפרטי ההתקשרות המצוינים מטה, אם ברצונך לעיין, לתקן או למחוק את המידע שמסרת לנו.

 

צור קשר

אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה או בקשה באמצעות פרטי הקשר שלהלן:

גוגלה (2009) בע"מ

רחוב הדר 64, קיסריה 2088900

טלפון: 04-6363762, דוא"ל: info@googale.co.il

 

ניסוח

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים ולרבים בצורה שווה.